Posting dengan tag 'buah buahan jenis harta yang wajib di zakati'


Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Beberapa harta Yang wajib dikeluarkan zakatnya atau wajib di zakati antara lain seperti  emas dan perak, tanaman, buah-buahan, binatang ternak, dan harta rikaz. jenis kekayaan seperti ini kita berhak keluarkan […]