Posting dengan tag 'nisab zakat emas'


Nisab Zakat Emas dan Perak

Nisab Zakat adalah batasan jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang dagangan […]