Posting dengan tag 'Nisab Zakat Harta perniagaan'


Nisab Zakat Harta

Nisab Zakat harta adalah batasan jumlah harta yang ditentukan secara hukum, di mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku pada uang, emas, perak, barang […]