Posting dengan tag 'zakat untuk pembangunan masjid dan pesantren'


Zakat Untuk Pembangunan Masjid

Zakat untuk pembangunan masjid ini masih dalam kategori banyak perselisihan diantara para ulama’ dahulu sampai sekarang antara lain untuk pembangunan masjid sehingga dapat digunakan untuk mengagungkan nama Allah, berdzikir kepada-Nya, […]