Zakat Investasi


Zakat Investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi.
Contoh: bangunan atau kendaraan yang disewakan.Zakat Investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.
SILAHKAN ANDA SHARE ARTIKEL BERIKUT INI !