Zakat Perdagangan

Zakat Perdagangan atau zakat perniagaan di standarkan dengan nilai Emas karna emas adalah jenis kekayaan yang jarang kena inflasi, jadi zakat perdagangan ini sama dengan nisabnya Emas yaitu 85 gr jadi apabila anda ingin menghitung zakat perdagangan anda silahkan anda menghitungnya di kalkulator zakat Bina dhuafa di Paga Zakat

Ketentuan :

 1. Telah mencapai haul
 2. Mencapai nishab 85 gr emas
 3. Besar zakat 2,5 %
 4. Dapat dibayar dengan barang atau uang
 5. Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha ( CV, PT, koperasi)
 6. Cara Hitung :
  Zakat Perdagangan =
  ( Modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan ) – (hutang-kerugian) x 2,5 %
SILAHKAN ANDA SHARE ARTIKEL BERIKUT INI !

  Comments are closed.